Standaardtarieven Fysiotherapie 2015

U kunt voor fysiotherapeutische behandeling terecht bij ons met of zonder verwijzing van een arts.
Behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd volgens contractuele afspraken.

De onderstaande tarieven gelden voor:

Cliënten zonder een aanvullende verzekering

Cliënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract met onze praktijk heeft afgesloten maar waarbij de kosten de maximale vergoeding overschrijden.