Kinderfysiotherapie Kids2Move

Kids2Move brengt kinderen in beweging.

Wij behandelen baby s, peuters, schoolkinderen en jongeren tot 18 jaar. Kinderen van 0 tot 2 jaar worden aan huis behandeld in Wijchen en omgeving.

De praktijk is gevestigd in Bredeschool Noorderlicht. Hier hebben wij een goed ingerichte, kindvriendelijke behandelruimte, met veel spel- en leermateriaal. Wij staan voor een aanpak waarbij het kind centraal staat. Onze behandeling stemmen wij af op de specifieke situatie van het kind. Het is voor een kind van groot belang de kinderperiode met plezier en volop mogelijkheden te gebruiken, om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig, en gelukkig, mens.

Aanmelding/ verwijzing
U kunt door een huisarts of specialist verwezen worden voor kinderfysiotherapie. U kunt ook op eigen initiatief, zonder verwijzing, kinderfysiotherapie krijgen. Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk, en wordt ook zonder verwijzing van een arts door de zorgverzekeraar vergoed.

Voor wie
In onze praktijk kunnen wij kinderen/ jongeren met uiteenlopende klachten behandelen, enkele voorbeelden zijn:

  • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
  • Huilbaby
  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Neurologische beschadiging zoals cerebrale parese, hemiplegie, spina
  • bifida
  • Jeugdreuma
  • Ademhalingsproblematiek
  • Houdingsafwijkingen
  • Down syndroom
  • Leer en/of gedragsproblemen, zoals ADHD, ASS, DCD

Ga voor meer informatie naar onze website www.kids2move.nl
of u neem telefonisch contact op met de kinderfysiotherapeuten Janneke van Luijk of Saskia Hock via 06-41669527