Aanbod Entermotion

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een prachtig vak. Een ambacht zou je bijna kunnen zeggen. Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezig houdt met behandeling van- en begeleiding bij klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep. Iemand mag zich alleen fysiotherapeut noemen na het behalen van een 4jarige HBO opleiding fysiotherapie en een BIG-registratie bezit.

De fysiotherapeut dient tevens ingeschreven te staan in één of meerder kwaliteitsregisters en regelmatig bij te scholen en daarvoor de benodigde accreditatiepunten te behalen.
Door het opdoen van de nodige praktische en klinische ervaring en expertise wordt je steeds bedrevener en kundiger. Ook door regelmatig inhoudelijk met collega’s en artsen
over het lichamelijk en geestelijk functioneren van mensen te praten of te overleggen en door cursussen te volgen leren we steeds bij.

Behandeling

Als je bij de fysiotherapeut komt, zal hij eerst een uitgebreid gesprek met je hebben om de voorgeschiedenis van de klacht en je algemene
gezondheidstoestand duidelijk te krijgen. Veelal heeft de fysiotherapeut uit het gesprek al een goed beeld van wat er aan de hand is.
Daarna volgt een lichamelijk bewegingsonderzoek. Hieruit zal waarschijnlijk duidelijk worden wat de klacht precies inhoud en wat de relatie is
in het functioneren van het bewegingsapparaat in bredere zin. Er kan vervolgens een plan gemaakt worden om gezamenlijk de klacht aan te
pakken. De fysiotherapeut speelt hierin vooral een ondersteunende rol. De fysiotherapeut kan uw klachten niet genezen! Hij helpt
voorwaarden te scheppen en begeleid naar een zo optimaal mogelijk herstel van de klacht of de verstoorde functie.

Dat kan de fysiotherapeut doen onder andere middels oefeningen en trainingsadviezen, manuele technieken zoals het beweeglijker maken van gewrichten of  bindweefselstructuren en massage, of in een enkel geval fysische technieken. Veelal zal je ook zelf iets moeten doen. We weten ondertussen dat zo’n 80 procent van klachten  en ziekten leefstijlafhankelijk zijn. Uitleg over en inzicht geven in de klacht en het functioneren van het lichaam en geest kan een belangrijk onderdeel van de begeleiding zijn.
Voor thuis en op het werk zal je dan ook bijna altijd  adviezen en oefeningen mee krijgen. De fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Besproken zaken zijn dus vertrouwelijk. Indien overleg met derden, bijvoorbeeld de huisarts of specialist gewenst is dan zal de fysiotherapeut dat eerst met u overleggen. Fysiotherapie speelt in de gezondheidszorg een onmiskenbare belangrijke schakel. Niet voor niets is fysiotherapie één van de meest gekozen dekkingen in de aanvullende zorgverzekeringen. Sinds 2007 kunt u zonder tussenkomst van een arts naar de fysiotherapeut.

Sport

Onze collega Paula de Koning heeft veel affiniteit met sport en de begeleiding hierin. Sport je graag? Ben je vaak in beweging?
Overweeg je een sportieve activiteit te gaan doen? Of heb je een blessure en wil je hier graag een behandeling en begeleiding
in? Dan kan Paula u daar goed in adviseren en begeleiding in geven.

Manuele therapie

Onze collega Erik … heeft na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut de opleiding tot manueel therapeut afgerond. Het doel
van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen
te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen
worden toegepast. Ook Roger Pijpers gebruikt in zijn behandeling invloeden van de manuele therapie.

Revalidatie

Ook voor de revalidatie en behandeling van bijvoorbeeld een nieuwe heup kunt u bij ons terecht. Daarnaast heeft onze collega
Paul Hutting zich gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens.

Huisbezoeken

Naast de behandelingen die wij op de praktijk uitvoeren zijn wij ook bereid indien noodzakelijk om bij u thuis op bezoek te
komen.

Zelfstandig en begeleid sporten

Op de praktijk is er een ruime oefenruimte met daarin diverse apparaten om te kunnen sporten. Tijdens de behandeling
wordt hier vaak gebruik van gemaakt. Naast het begeleid sporten tijdens behandelingen is er ook de mogelijkheid om
zelfstandig te komen sporten. Op deze manier kunt u extra werken aan uw herstel.

Invloeden osteopathie

Onze collega Roger Pijpers heeft zijn passie en kunde liggen op het gebied van osteopathie. In de osteopathie gaat het om
het voelen van de (beweging van de) weefsels. Deze invloeden van de osteopathie neemt hij dan ook mee in de
behandeling van zijn patiënten.

Direct toegang

Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

U heeft géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.
Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.
Voor iedereen is er wel een specialist, of u jong bent of oud, last hebt van klachten opgedaan tijdens het sporten of het werk. Ook met specifieke klachten aan bijvoorbeeld uw bekken, uw kaakgewricht, uw wervelkolom of een opgezette arm na een borstoperatie kunt u terecht bij een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Vergoedingen

Voor informatie met betrekking tot het aantal fysiotherapeutische behandelingen die u vergoed krijgt via uw (aanvullende) verzekering raadpleegt u uw polis of uw verzekeraar. Ook kunt u de site van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) raadplegen via de volgende link: fysiotherapie2014.nl

Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor een aanvullende verzekering of betaling van behandelingen fysiotherapie indien u geen aanvullende verzekering heeft.

Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland.

Pluspraktijk of voorkeurspraktijk

Tegenwoordig horen we regelmatig over ‘pluspraktijken’ en ‘voorkeurspraktijken’. Dat betekent dat sommige praktijken contracten hebben afgesloten met bepaalde verzekeraars onder bepaalde condities.

Om aan deze condities te kunnen voldoen worden zeer strenge eisen gesteld. Helaas leid dit er toe dat de fysiotherapeut en uw behandeling steeds meer onder druk komen te staan door verslaglegging, administratie en het voldoen aan regelgeving en het invullen van onnodige vragenlijstjes.  Wij vinden dat de aandacht en vrijheid in keuzes in het behandelproces toebehoren aan de fysiotherapeut en aan u. Dat betekent niet dat wij geen aandacht hebben voor kwaliteit of regelgeving; alle fysiotherapeuten bij Entermotion zijn geregistreerd in het BIGregister en voldoen aan de scholingseisen en de voorwaarden die gesteld worden door het beroepsgenootschap en de verzekeraars en wij houden ons op de hoogte van ontwikkelingen.

Entermotion kiest er voor om zo vrij mogelijk te blijven als praktijk en het belang van de cliënt en de behandeling staat daarbij centraal.  Het is een zeer bewuste keuze  om geen pluspraktijk of voorkeurspraktijk te zijn!

In de visie van Entermotion staan ruimte en aandacht voor voor de individuele mens centraal. Daar kunt u op vertrouwen!